Právo obchodních korporací a družstev

  • právní poradenství, konzultace
  • příprava a sepis smluv o převodu podílů v obchodních společnostech
  • příprava a sepis smluv o převodu družstevních podílů
  • vypracování projektů a souvisejících podkladů při přeměně společnosti
  • fúze, oddělení, změna formy apod.
  • vyřízení zápisu do obchodního rejstříku
  • fungování orgánů obchodních společností
  • zastupování před soudem