Náhrada škody

  • právní poradenství, konzultace
  • náhrada újmy při ublížení na zdraví
  • náhrada škody při dopravní nehodě
  • náhrada škody způsobená nesprávním úředním postupem
  • vymáhaní pojistného plnění
  • zastupování v soudních sporech