Právo nemovitých věcí

Má kancelář se zejména specializuje na poskytování právních služeb v oblasti nemovitých věcí.

 • právní poradenství, konzultace
 • sepis a kontrola kupních, darovacích a jiných převodních smluv
 • kontrola zástavních, rezervačních a zprostředkovatelských smluv
 • sepis smlouvy o advokátní úschově
 • prohlášení vlastníka nemovité věci o rozdělení práv k jednotkám
 • zřizování a zrušení věcných břemen (služebností, reálných břemen)
 • sepis a kontrola nájemních, podnájemních či pachtovních smluv
 • problematika ukončení nájemního vztahu, neplatnost výpovědi
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • zastupování v soudních sporech
 • veškerá další agenda v oblasti nemovitých věcí

Považuji za samozřejmé, že v rámci lepšího komfortu pro klienty v případech, kdy zákon vyžaduje ověření podpisu účastníků smlouvy, provádím prohlášení o pravosti podpisu na listinách přímo v kanceláři.