Rodinné právo

  • právní poradenství, konzultace
  • rozvod manželství
  • vypořádání společného jmění manželů
  • úprava výživného pro nezletilé děti, zletilé děti
  • úprava styku rodičů s nezletilými dětmi
  • určení a popření otcovství
  • osvojení, poručenství, opatrovnictví
  • zastupování v soudním řízení