Správní právo

  • zastupování ve správním řízení (přestupkové, stavební a jiná řízení)
  • sepis návrhů, odvolání, stížností, vyjádření
  • ochrana před nečinností správních orgánů
  • uplatňování práva na informace
  • zastupování ve správním soudnictví
  • sepis správních žalob, sepis kasačních stížností