Závazkové právo

  • sepis a kontrola veškeré smluvní dokumentace
  • smlouvy o zápůjčce, smlouvy o dílo a jiné
  • spotřebitelské smlouvy, ochrana spotřebitele
  • příprava všeobecných obchodních podmínek
  • upomínání a vymáhání pohledávek