Pracovní právo

  • právní poradenství, konzultace
  • kontrola a vypracování pracovních smluv
  • hmotná odpovědnost, konkurenční a jiné doložky
  • kontrola a vypracování dohody o pracovní činnosti
  • kontrola a vypracování dohody o provedení práce
  • skončení pracovního poměru
  • neplatnost výpovědi z pracovního poměru
  • zastupování před soudem